S+P™

PROBLEM

Den veldedige organisasjonen Pangea jobber for å hjelpe nordmenn med å investere i Afrikansk innovasjon og småbedrifter, men sliter med å bli kjent blant resurssterke nordmenn.


INNSIKT

“Fattige barn i Afrika” og følelsesladede afrikakampanjer har blitt en klisjé. De følelsesstyrte gir allerede. Resten av den logisk styrte befolkningen ser rett forbi Røde Kors sine annonser og gateselgere, og er litt usikker på om uhjelp egentlig fungerer og kommer dit det skall..


LØSNING

Vi spiller på besservissernes allerede eksisterende skepsis, og får oppmerksomheten deres ved å si noe helt uventet.

Pangea halve.jpg
Stolt ikkegiver del2 copy.jpg
pangea somedel.jpg
pangea siste del.jpg