Problem

En ny forskningsrapport fra PEW research center (2018) viser at 45% av unge amerikanere ikke er istand til å skille faktapåstander fra meningspåstander. Dette resultatet sier noe om at “fake news” ikke lenger nødvendigvis er det største problemet, men heller at debattinnlegg/meningsartikler fra seriøse mediehus i større og større grad oppfattet (og delt) som faktabaserte nøytrale nyhetssaker.

The New York Times jobber for at folk skal forså verden, og se sannheten best mulig. De er også opptatt av å skille tydelig mellom meningsstoff og faktastoff i egen avis.


Innsikt

Vi trenger å skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt det å skille faktaspråk og meningspråk i nyhetene. Men å lære seg nyhetsretorikk høres kjedelig ut for underholdningsstyrte unge amerikanere.

I 2018 hørte den gjennomsnittlige amerikaneren (under 30 år) på Spotify i 39 timer i snitt hver uke.


Løsning

The New York Times går inn og skiller fakta og meninger der det blandes aller verst - i sangtekstene til Rap- og Hip Hop-artister.